Profil llamarine i formuar në të ftohtë me prerje të tërthortë U sipas EN 14195, i cili shërben si profil perimetral tek tavanet e vat me pllakëura me pllakë Drystar dhe tek veshjet e mureve me konstruksion UD/CD dhe pllakë Drystar.

Profil UD C3 si profil perimetra për bashkimin e profileve të tavani CD C3 me murin