KOLLARET ME MBROJTJE KUNDRA ZJARRIT KNAUF FIREWIN

 

Firecollar Rorcol V60

Kollare çeliku inoks 60-mm për mbrojtjen nga zjarri për tubacionet plastike prej polietileni (PE), polipropileni (PP), poliklorur vinili (PVC) dhe multistrat – me ose pa izolim në beton, penobeton dhe gips. I përshtatshëm për diametra tubacionesh nga 56 deri 250 mm dhe për instalime Omega në kthesat e tubacioneve dhe tubat e pjerrët. Ofron siguri nga zjarri deri në 120 minuta.

Firecollar Rorcol V30

Kollare çeliku inoks 30-mm për mbrojtjen nga zjarri për tubat plastikë prej polietileni (PE), polipropileni (PP), poliklorur vinili (PVC) dhe multistrat – me ose pa izolim në konstruksioni betoni ose të thata. E përshtatshme për diametra tubacionesh nga 40 deri 40 mm.

Siguron mbrojtje nga zjarri deri në 120 minuta.

Firecollar Rorcol AV60

Kollare çeliku inoks 60-mm për mbrojtjen nga zjarri të tubave multistrat, kabllo, alumin, tuba çeliku dhe bakri dhe për kabllo – me ose pa izolim në beton, penobeton dhe gips. I përshtatshëm për diametra tubash nga 40 deri 160 mm. Siguron mbrojtje nga zjarri deri 90 minuta.