Nr. Dok Përshkrimi Lloji i Dok. Madhësia Shkarko
1 Ndertim me sistem 19.96 MB
2 Veshje muri i puseve teknike 2.04 MB
3 Sistemet e dyshemese 7.02 MB
4 Muret ndarese dhe zeizolimi me sistem 816.52 KB
5 Suva e thate dhe veshjet e murit me konstruksion 3.22 MB
6 Konstruksione mbajtese 1.76 MB
7 Mure me konstruksion metalik 3.92 MB
8 Termoizolim dhe modernizim 10.61 MB
9 Sistemi i dyerve rreshqitese 14.09 MB
10 Sistemet e mureve ne sisteme banimi 314.45 KB
11 Kompetenca e patinimit te siperfaqes 3.35 MB
12 Mbrojtja nga zhurmat 5.03 MB
Page 1 of 3123